مطالب توسط ezadmin1

دوره VIP مخصوص دانشجویان پادفک و همه افرادی استکه قصد دارند تا در مدت زمانی کوتاهبه سطح A2 زبان روسی برسند.این دوره یک ترم 60 جلسه ای است و مدت زمان هر جلسه 90 دقیقه میباشد و ظرفیت هر کلاس 3 نفر است.در این دوره علاوه بر تقویت زبان عمومی شما عزیزانبا توجه به حرفه […]